صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: گروه مالی مهر اقتصاد 103,169,642,002
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: حسین سلطانی رمضان زاده ,حامد یعقوبی فشکی ,مهدی قاضی مرادی 70,869
حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
تعداد واحدهای باقی مانده: 929,131 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,469,900
تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/06 مختلط قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,455,780
تاریخ محاسبه NAV: 1396/04/06 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,455,780
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود