صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان 300
2 بانک مهر اقتصاد 600
3 گروه مالی مهر اقتصاد 100