صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۸) ۰
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۸) ۰
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱.۳۱ ۱.۴۱ ۱۱,۳۸۱.۳۴ ۱۶,۲۰۵.۳
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ (۰.۱۱) (۰.۹۸) (۳۳.۷۸) (۹۷.۲۹)
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱.۱۹ ۰.۸۶ ۷,۴۰۸.۹۲ ۲,۱۷۲.۴۸
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱.۸۸ ۲.۳۳ ۸۸,۲۰۷.۸۶ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۰.۶ ۰.۶۳ ۸۰۱.۹ ۹۰۲.۸
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۸) ۰
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۹) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱.۹۴ ۲.۶۷ ۱۰۹,۲۵۱.۴۹ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۶) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ (۱.۰۳) (۱.۶۴) (۹۷.۷۳) (۹۹.۷۶)
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ (۰.۳۱) ۰.۳۹ (۶۷.۳۳) ۳۱۷.۳۹
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱.۰۳ ۱.۵۶ ۴,۱۶۹.۰۸ ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۷) ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۷) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۰.۶۸ ۱.۲۹ ۱,۰۷۳.۱۷ ۱۰,۸۰۵.۹۲
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ (۰.۴۴) ۰.۳ (۷۹.۶۵) ۱۹۸.۹۷
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱.۴۸ ۲.۴۹ ۲۰,۹۱۶.۰۸ ۷۹۲,۳۶۲.۷۴
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۰.۰۱ ۰.۴۸ ۴.۸۵ ۴۶۷.۵۷