صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ (۰.۱۹) (۰.۷۴) (۵۰.۵۸) (۹۳.۲۸)
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۰.۶۹ ۱.۱۲ ۱,۱۲۹.۰۴ ۵,۷۸۴.۹۹
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۲.۵۸ ۳.۶۳ ۱,۱۰۴,۵۴۶.۴۱ ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۴) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۴) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۴) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۴) ۰
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۰.۷۲ ۰.۳۷ ۱,۲۶۳.۳۶ ۲۸۲.۲۲
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱.۹۵ ۲.۴۶ ۱۱۳,۷۳۱.۸۵ ۷۲۳,۳۷۱.۲۱
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱.۵۷ ۲.۱۶ ۲۹,۵۵۴.۴ ۲۴۳,۶۶۵.۳۷
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۱) ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۰ ۰ (۱.۸) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱.۷۱ ۲.۴۸ ۴۹,۲۵۷.۷ ۷۵۹,۵۹۲.۳۴
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ (۰.۷۳) (۰.۸۳) (۹۳.۰۳) (۹۵.۱۶)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۰ ۰ (۱.۸) ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۰ ۰ (۱.۸) ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۰ ۰ (۱.۸) ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۰ ۰ (۱.۷۷) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۲) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱.۹۴ ۲.۰۸ ۱۱۰,۱۷۶.۹۳ ۱۸۶,۴۵۶.۵