صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۰ ۰ (۱.۴۹) ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۴.۰۱) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ (۰.۳۳) ۰.۳۸ (۶۹.۹۲) ۲۹۳.۱۱
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱.۰۲ ۰.۶۱ ۳,۹۲۶.۸۵ ۸۳۶.۸
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۲.۴۵ ۴.۸۹ ۶۸۵,۲۰۹.۹۹ ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۰.۸۷ ۲.۱ ۲,۳۰۲.۷۷ ۱۹۶,۴۶۲.۷۶
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ (۱.۰۵) ۰.۵۲ (۹۷.۹) ۵۷۵.۸
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۰ ۰ (۱.۴۸) ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۰ ۰ (۱.۴۸) ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۳.۰۴ ۴.۲۷ ۵.۶۳E+۰۶ ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۲.۳۳ ۴.۳۸ ۴۵۴,۱۱۳.۲۹ ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ (۱.۶۶) (۰.۶۷) (۹۹.۷۸) (۹۱.۴۷)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ (۰.۳۲) ۱.۷۵ (۶۹.۱۸) ۵۶,۳۳۷.۱۸
۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱.۶۴ ۳.۳ ۳۸,۳۱۹.۷۱ ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۰ ۰ (۱.۵۵) ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ (۰.۰۲) ۰ (۶.۴۱) ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱ ۲.۰۴ ۳,۶۲۴.۱۲ ۱۶۰,۳۴۰.۳۶
۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۲.۱۱ ۳.۶۹ ۲۰۲,۷۳۶.۷۵ ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶
۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۲.۰۸ ۳.۱۳ ۱۸۳,۰۱۱.۱۴ ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴
۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۰.۹۲ ۲.۳۸ ۲,۶۹۲.۵۸ ۵۳۰,۵۸۶.۹۸