صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ (۲.۲۲) (۳.۵) (۹۹.۹۷) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ (۱.۳۸) (۲.۷۶) (۹۹.۳۶) (۱۰۰)
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۱.۳۵ ۰.۲۵ ۱۳,۳۶۶.۱۶ ۱۵۱.۶۲
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۰ ۰ (۰.۹۷) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۰ ۰ (۰.۷۸) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۱.۵۵ ۱.۹۱ ۲۷,۵۱۹.۹۹ ۱۰۱,۳۳۱.۸۸
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۰.۴۵ (۰.۸۸) ۴۲۱.۴۹ (۹۵.۹۷)
۸ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (۱.۷۴) (۳.۴۶) (۹۹.۸۳) (۱۰۰)
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ (۱.۵۵) (۲.۷۸) (۹۹.۶۶) (۱۰۰)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۰.۷ (۰.۲۷) ۱,۱۸۰.۰۷ (۶۲.۶۶)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱.۸ ۲.۳۷ ۶۷,۹۳۶.۰۲ ۵۲۲,۴۹۷.۲
۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۲.۳۶ ۳.۵۵ ۵۰۰,۱۰۵.۱۱ ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶
۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۲.۰۳ ۱.۸۶ ۱۵۰,۹۳۲.۹ ۸۴,۱۴۵.۵۹
۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۰.۳۹ (۰.۳۵) ۳۱۱.۰۱ (۷۲.۳۲)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱.۹ ۱.۷۷ ۹۵,۶۲۴.۹۵ ۵۹,۳۱۸.۲۸
۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۰ ۰ (۰.۸۶) ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۰ ۰ (۰.۸۶) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۰.۵۵ (۰.۸۷) ۶۳۳.۴ (۹۵.۹۵)