صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۱.۱۱) (۱.۹۴) (۹۸.۲۷) (۹۹.۹۲)
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰.۷۸ ۱.۲۸ ۱,۶۱۹.۷۳ ۱۰,۳۷۷.۷۴
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱.۴۳ ۲.۸۸ ۱۷,۹۱۱.۲۵ ۳,۱۵۰,۳۲۸.۷
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰ ۰ (۱.۳۳) ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰ ۰ (۱.۳۳) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۰.۲۷ (۰.۴۵) ۱۷۰.۷۵ (۸۰.۸۵)
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۰.۹۵) (۲.۰۱) (۹۶.۹) (۹۹.۹۴)
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۰.۲۵ ۰.۲۲ ۱۵۰.۹ ۱۲۲.۲۲
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۱.۰۹) (۲.۱۷) (۹۸.۲) (۹۹.۹۷)
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰.۴۵ ۰.۳۶ ۴۱۷.۴۸ ۲۷۷.۲۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰ ۰ (۱.۳۵) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۱.۳۶) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۰.۰۴ ۰.۰۱ ۱۵.۷۷ ۲.۱۷
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۰.۹۱ ۰.۴۳ ۲,۶۴۹.۹۳ ۳۷۶.۶۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱.۴ ۲.۰۳ ۱۶,۰۶۶.۰۴ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ (۰.۱۴) (۰.۵۵) (۳۹.۰۴) (۸۶.۸۴)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۰.۸۱ ۱.۷۹ ۱,۷۹۰.۵۲ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰ ۰ (۱.۳۲) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰ ۰ (۱.۳۳) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۰.۵۶ ۰ ۶۶۲.۶۹ ۰