صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ۰ ۰ (۰.۷۹) ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ۰ ۰ (۰.۷۹) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ۰.۰۷ (۰.۱۸) ۲۷.۰۶ (۴۸.۷۹)
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۰.۳۷ ۰.۵۲ ۲۹۱.۸۳ ۵۷۵.۳۹
۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱.۴۵ ۲.۷۱ ۱۹,۲۰۷.۲۸ ۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹
۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱.۱۸ ۲.۶۲ ۷,۰۴۵.۹۵ ۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳
۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۰.۷۴ ۱.۷۳ ۱,۳۶۹.۶۴ ۵۱,۵۵۹.۸۱
۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۰ ۰ (۰.۷۲) ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۰.۰۳ ۰ ۹.۸۸ ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۰.۵۹ ۰.۷۵ ۷۴۴.۵۴ ۱,۴۴۹.۴۹
۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ (۰.۶۸) (۱.۳۵) (۹۱.۶۴) (۹۹.۳)
۱۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱.۱۳ ۱.۲۳ ۵,۹۵۲.۱۲ ۸,۴۹۵.۰۲
۱۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ (۰.۱۲) (۰.۵۶) (۳۶.۴۶) (۸۷.۲۴)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱.۰۵ ۱.۵۸ ۴,۳۹۹.۱۷ ۳۰,۲۷۰.۸۷
۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۰ ۰ (۰.۸) ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۰ ۰ (۰.۸) ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱.۹۶ ۳.۷۳ ۱۲۰,۹۰۱.۳۷ ۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶
۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱.۸۸ ۱.۸۲ ۸۸,۵۴۱.۵۸ ۷۲,۵۶۳.۶
۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۰.۸۴ ۱.۳ ۲,۰۳۲.۰۹ ۱۱,۱۹۶.۳۳
۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۰.۷۸ ۰.۷۸ ۱,۵۸۲.۷۸ ۱,۵۹۲.۸۷