صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۱۶۳,۸۷۱ ۵۸.۰۵ % ۱۱۷,۲۰۰ ۴۱.۵۱ % ۰ ۰ % ۸۶۵ ۰.۳۱ % ۳۷۸ ۰.۱۳ % ۱۰۲,۵۹۹ ۳۶.۳۴ %
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱۶۳,۸۷۱ ۵۸.۰۵ % ۱۱۷,۲۰۰ ۴۱.۵۱ % ۰ ۰ % ۸۶۵ ۰.۳۱ % ۳۷۹ ۰.۱۳ % ۱۰۲,۵۹۹ ۳۶.۳۴ %
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۶۳,۸۷۱ ۵۸.۰۴ % ۱۱۷,۲۰۰ ۴۱.۵۱ % ۰ ۰ % ۸۶۵ ۰.۳۱ % ۳۸۰ ۰.۱۳ % ۱۰۲,۵۹۹ ۳۶.۳۴ %
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱۶۰,۲۰۲ ۵۷.۴۹ % ۱۱۷,۲۳۲ ۴۲.۰۷ % ۰ ۰ % ۸۶۵ ۰.۳۱ % ۳۸۱ ۰.۱۴ % ۹۹,۵۴۵ ۳۵.۷۲ %
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۶۰,۴۹۸ ۵۷.۵۳ % ۱۱۷,۰۵۹ ۴۱.۹۶ % ۰ ۰ % ۸۶۵ ۰.۳۱ % ۵۵۸ ۰.۲ % ۹۸,۷۵۱ ۳۵.۴ %
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۶۱,۶۶۹ ۵۸.۶۳ % ۱۱۳,۰۵۸ ۴۱ % ۰ ۰ % ۸۶۵ ۰.۳۱ % ۱۳۰ ۰.۰۵ % ۹۶,۳۴۰ ۳۴.۹۴ %
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱۵۶,۷۵۹ ۵۷.۹۲ % ۱۱۲,۹۰۸ ۴۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۸۶۵ ۰.۳۲ % ۱۳۱ ۰.۰۵ % ۹۲,۷۵۶ ۳۴.۲۷ %
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱۵۵,۱۶۵ ۵۷.۶۷ % ۱۱۲,۸۷۱ ۴۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۸۶۵ ۰.۳۲ % ۱۳۲ ۰.۰۵ % ۹۱,۴۳۴ ۳۳.۹۹ %
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱۵۵,۱۶۵ ۵۷.۶۷ % ۱۱۲,۸۷۱ ۴۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۸۶۵ ۰.۳۲ % ۱۳۳ ۰.۰۵ % ۹۱,۴۳۴ ۳۳.۹۹ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۵۵,۱۶۵ ۵۷.۶۷ % ۱۱۲,۸۷۱ ۴۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۸۶۵ ۰.۳۲ % ۱۳۴ ۰.۰۵ % ۹۱,۴۳۴ ۳۳.۹۹ %