صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 تصمیمات مجمع مورخ 1399/06/23 ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
2 حاضرین مجمع1399/6/23 ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
3 صورت جلسه مجمع 99/5/13 ۱۳۹۹/۰۶/۱۱
4 صورت وضعیت پرتفوی مردادماه ۱۳۹۹/۰۶/۰۲
5 حاضرین مجمع1399/5/13 ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
6 افشا ماهانه ۱۳۹۹/۰۵/۰۵
7 مجمع صندوق مورخ 99/3/27 ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
8 صورت وضعیت پرتفوی خردادماه ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
9 حاضرین مجمع 99/03/27 ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
10 صورت جلسه مجمع 99/3/7 ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
سایز صفحه