صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر حاضرین مجمع1399/6/23
منبع -
مقدمه حاضرین مجمع1399/6/23
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست