صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
هزینه‌های صندوق

 

 

فهرستي ازاس از هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائيهاي صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد . برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائيها ي صندوق پرداخت مي شوند . برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي شود .به طور کلي هزينه هاي صندوق سرمايه‌گذاري اندوخته ملت به دو بخش به شرح ذيل تقسيم مي گردند :

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند

رديف عنوان هزينهها شرح نحوه محاسبه هزينه
1 هزينه هاي تاسيس معادل شش در هزار(006.) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 250 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصوب مجمع صندوق.
2 هزينه هاي برگزاري مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 5 میلیون ريال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
3 کارمزد مدير سالانه 2 درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند  2-2-3 اميد نامه و 10درصد ازمابه تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتنی ناشی از سپرده گذاری در بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده درزمان افتتاح سپرده
4 کارمزد متولي سالانه 0.4 درصداز متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل 50 و حداکثر100 میلیون ریال
5 کارمزد ضامن نقدشوندگي سالانه 5/0 درصد از ارزش روزانه سهام وحق تقدم تحت تملک صندوق در روزکاری قبل
6 کارمزد ضامن سودآوري -
7 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 100 میلیون ریال
8 حق الزحمه و کارمزد تصفيه صندوق معادل 0/3 درصد ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در آغاز دورة اوليه تصفيه مي‌باشد. به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر0.003 تقسیم برn*365, ضرب حاصل در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حساب ها، ذخیره میشود. n،برابر است با 5 یا طول عمر صندوق به سال هرکدام کمتر باشد .هرزمان ذخیره صندوق 0.3درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود.
9 حق پذيرش و عضويت در کانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
10 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها : هزینه دسترسی به نرم افزارصندوق، نصب وراه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنهاسالانه تاسقف 300 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و باتصویب مجمع عمومی صندوق

هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود

عنوان هزينه شرح دريافت کننده
کارمزد صدور الف) بخش ثابت: مبلغ 20,000 ريال براي صدور هر گواهي سرمايه گذاري (در صورتيکه صدور گواهي سرمايه گذاري براي باقيمانده واحدهاي سرمايه گذاري ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمايه گذار تعلق نمي گيرد ) مدير
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ 20,000 ريال براي ابطال هر گواهي سرمايه گذاري 
مدير