صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۱/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۴,۴۹۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۵,۵۰۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۶۶,۷۷۰,۸۹۹,۸۸۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۲۷۲,۱۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۲۴۳,۱۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۲۴۳,۱۵۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۱/۳۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۸,۲۷۲,۱۸۰ ۸,۲۴۳,۱۵۴ ۰ ۰ ۰ ۱۵ ۰ ۴۴,۴۹۴ ۳۶۶,۷۷۰,۸۹۹,۸۸۱
  ۲ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۸,۲۵۳,۴۹۷ ۸,۲۲۴,۶۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۴,۵۰۹ ۳۶۶,۰۶۹,۳۷۱,۱۱۳
  ۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ۸,۲۵۹,۲۳۳ ۸,۲۳۰,۲۸۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۴,۵۰۹ ۳۶۶,۳۲۱,۶۰۸,۱۷۳
  ۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۸,۳۰۲,۱۳۳ ۸,۲۷۲,۹۴۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۴,۵۰۹ ۳۶۸,۲۲۰,۴۶۴,۷۷۸
  ۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ۸,۳۴۰,۸۰۴ ۸,۳۱۱,۳۴۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۴,۵۰۹ ۳۶۹,۹۲۹,۴۶۰,۵۰۲
  ۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ۸,۳۴۱,۰۵۹ ۸,۳۱۱,۵۹۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۴,۵۰۹ ۳۶۹,۹۴۰,۷۹۹,۶۴۶
  ۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۸,۳۴۱,۳۱۴ ۸,۳۱۱,۸۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۴,۵۰۹ ۳۶۹,۹۵۲,۱۴۲,۶۲۰
  ۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۸,۳۴۵,۳۸۷ ۸,۳۱۵,۸۷۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۴,۵۰۹ ۳۷۰,۱۳۱,۳۱۱,۳۵۰
  ۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۸,۲۸۸,۹۰۵ ۸,۲۵۹,۷۹۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۴,۵۰۹ ۳۶۷,۶۳۵,۰۷۴,۷۲۷
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۸,۲۹۴,۱۸۴ ۸,۲۶۵,۰۵۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۴,۵۰۹ ۳۶۷,۸۶۹,۱۵۷,۵۵۹
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۸,۳۲۰,۲۲۲ ۸,۲۹۰,۸۹۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۴,۵۰۹ ۳۶۹,۰۱۹,۵۹۱,۷۴۱
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۸,۳۵۸,۰۶۱ ۸,۳۲۸,۴۵۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۴,۵۰۹ ۳۷۰,۶۹۱,۳۸۲,۸۶۶
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۸,۳۵۸,۴۲۴ ۸,۳۲۸,۸۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۴,۵۰۹ ۳۷۰,۷۰۷,۵۴۸,۱۲۲
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۸,۳۵۸,۷۹۷ ۸,۳۲۹,۱۹۵ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۴۴,۵۰۹ ۳۷۰,۷۲۴,۱۵۱,۳۲۱
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۸,۳۹۲,۴۴۴ ۸,۳۶۲,۵۷۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۴,۵۱۴ ۳۷۲,۲۵۱,۷۴۲,۵۶۱
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۸,۳۹۶,۴۱۰ ۸,۳۶۶,۵۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۴,۵۱۴ ۳۷۲,۴۲۶,۴۱۱,۱۵۹
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۸,۴۰۶,۳۰۵ ۸,۳۷۶,۳۴۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۴,۵۱۴ ۳۷۲,۸۶۴,۷۰۲,۶۷۱
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۸,۴۵۸,۹۹۳ ۸,۴۲۸,۶۶۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۴,۵۱۴ ۳۷۵,۱۹۳,۴۶۸,۶۵۲
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۸,۵۰۱,۳۲۸ ۸,۴۷۰,۶۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۴,۵۱۴ ۳۷۷,۰۶۰,۷۸۳,۶۷۲
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۸,۵۰۱,۷۱۰ ۸,۴۷۰,۹۹۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۴,۵۱۴ ۳۷۷,۰۷۷,۸۱۱,۳۶۳
  مشاهده همه