صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۴,۵۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۳۵,۴۴۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۸۰,۷۱۹,۷۲۷,۳۳۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۰۳۹,۵۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۹۹۵,۸۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۹۹۵,۸۷۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۲۰
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۹,۰۳۹,۵۸۷ ۸,۹۹۵,۸۷۵ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۶۹ ۶۴,۵۵۴ ۵۸۰,۷۱۹,۷۲۷,۳۳۰
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۹,۰۳۹,۹۵۷ ۸,۹۹۶,۲۴۵ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۶۹ ۶۴,۵۵۴ ۵۸۰,۷۴۳,۵۹۷,۰۰۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۹,۰۴۰,۹۷۱ ۸,۹۹۷,۲۵۵ ۱- ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۶۹ ۶۴,۵۵۴ ۵۸۰,۸۰۸,۷۶۷,۰۹۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۹,۰۷۰,۹۴۷ ۹,۰۲۶,۹۱۲ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۶۹ ۶۴,۵۵۴ ۵۸۲,۷۲۳,۳۰۶,۰۵۸
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۸,۹۷۹,۹۴۰ ۸,۹۳۵,۹۷۷ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۶۹ ۶۴,۵۵۴ ۵۷۶,۸۵۳,۰۶۵,۵۷۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۸,۷۶۴,۴۸۳ ۸,۷۲۲,۳۳۵ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۶۹ ۶۴,۵۵۴ ۵۶۳,۰۶۱,۶۲۷,۲۵۳
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۸,۶۸۸,۲۶۲ ۸,۶۴۶,۶۹۲ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۶۹ ۶۴,۵۵۴ ۵۵۸,۱۷۸,۵۴۱,۰۴۳
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۸,۷۸۰,۸۸۷ ۸,۷۳۸,۶۹۹ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۶۹ ۶۴,۵۵۴ ۵۶۴,۱۱۷,۹۷۳,۳۳۸
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۸,۷۸۱,۲۴۳ ۸,۷۳۹,۰۵۵ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۶۹ ۶۴,۵۵۴ ۵۶۴,۱۴۰,۹۳۹,۵۲۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۸,۷۸۱,۵۹۹ ۸,۷۳۹,۴۱۱ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۶۹ ۶۴,۵۵۴ ۵۶۴,۱۶۳,۹۱۱,۶۵۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۸,۵۲۱,۵۵۲ ۸,۴۸۱,۴۰۸ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۶۹ ۶۴,۵۵۴ ۵۴۷,۵۰۸,۸۰۸,۵۲۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۸,۳۲۶,۶۴۹ ۸,۲۸۷,۹۶۸ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۶۹ ۶۴,۵۵۴ ۵۳۵,۰۲۱,۴۶۸,۸۳۱
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۸,۴۶۷,۷۵۵ ۸,۴۲۷,۹۵۵ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۶۹ ۶۴,۵۵۴ ۵۴۴,۰۵۸,۲۱۰,۸۵۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۸,۴۹۷,۰۲۹ ۸,۴۵۵,۱۷۹ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۶۹ ۶۴,۵۵۴ ۵۴۵,۸۱۵,۶۵۵,۱۷۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۸,۳۵۹,۲۴۸ ۸,۳۱۸,۴۳۹ ۱- ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۶۹ ۶۴,۵۵۴ ۵۳۶,۹۸۸,۴۷۹,۱۶۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۸,۳۵۹,۶۰۶ ۸,۳۱۸,۷۹۶ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۶۹ ۶۴,۵۵۴ ۵۳۷,۰۱۱,۵۸۴,۷۱۷
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۸,۳۶۱,۱۸۱ ۸,۳۲۰,۳۰۷ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۶۹ ۶۴,۵۵۴ ۵۳۷,۱۰۹,۰۷۴,۷۴۰
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۸,۲۷۸,۵۲۸ ۸,۲۳۸,۲۵۴ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۶۹ ۶۴,۵۵۴ ۵۳۱,۸۱۲,۲۵۸,۰۶۷
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۸,۱۰۷,۱۰۷ ۸,۰۶۸,۱۶۰ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۶۹ ۶۴,۵۵۴ ۵۲۰,۸۳۱,۹۸۸,۶۶۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۷,۹۴۱,۴۳۶ ۷,۹۰۳,۷۹۳ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۵۶۹ ۶۴,۵۵۴ ۵۱۰,۲۲۱,۴۵۲,۵۰۷