صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۴,۸۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۳۵,۱۸۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۵۰,۶۴۳,۲۳۰,۴۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۹۰۰,۷۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۸۶۷,۱۱۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۸۶۷,۱۱۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۰۱
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
مختلط
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۳,۹۰۰,۷۳۲ ۳,۸۶۷,۱۱۶ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۳۰۹ ۶۴,۸۱۴ ۲۵۰,۶۴۳,۲۳۰,۴۸۹
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۳,۹۳۷,۵۸۵ ۳,۹۰۳,۴۱۴ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۳۰۹ ۶۴,۸۱۴ ۲۵۲,۹۹۵,۸۹۳,۱۱۲
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۳,۹۶۵,۷۶۳ ۳,۹۳۱,۱۹۲ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۳۰۹ ۶۴,۸۱۴ ۲۵۴,۷۹۶,۲۴۸,۳۲۲
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۳,۹۶۱,۳۶۷ ۳,۹۲۶,۸۳۷ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۳۰۹ ۶۴,۸۱۴ ۲۵۴,۵۱۴,۰۳۷,۲۸۱
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۳,۸۸۳,۳۹۸ ۳,۸۴۹,۹۷۸ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۳۰۹ ۶۴,۸۱۴ ۲۴۹,۵۳۲,۴۵۴,۳۱۷
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۳,۸۸۳,۵۹۳ ۳,۸۵۰,۱۷۳ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۳۰۹ ۶۴,۸۱۴ ۲۴۹,۵۴۵,۱۰۵,۲۴۵
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۳,۸۸۳,۷۸۸ ۳,۸۵۰,۳۶۸ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۳۰۹ ۶۴,۸۱۴ ۲۴۹,۵۵۷,۷۵۶,۲۱۰
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۳,۸۶۲,۲۶۵ ۳,۸۲۹,۱۴۶ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۳۰۹ ۶۴,۸۱۴ ۲۴۸,۱۸۲,۲۸۸,۷۶۹
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۳,۸۳۴,۰۲۷ ۳,۸۰۱,۳۳۲ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۳۰۹ ۶۴,۸۱۴ ۲۴۶,۳۷۹,۵۵۲,۱۳۵
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۳,۷۴۶,۷۵۱ ۳,۷۱۵,۲۴۶ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۳۰۹ ۶۴,۸۱۴ ۲۴۰,۷۹۹,۹۸۶,۱۷۹
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۳,۶۵۳,۳۶۵ ۳,۶۲۳,۱۷۲ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۳۰۹ ۶۴,۸۱۴ ۲۳۴,۸۳۲,۲۶۰,۸۳۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۳,۶۱۶,۹۲۵ ۳,۵۸۸,۰۴۰ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۳۰,۳۰۹ ۶۴,۸۱۴ ۲۳۲,۵۵۵,۲۴۱,۹۱۱
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۳,۶۱۷,۰۹۸ ۳,۵۸۸,۲۱۳ ۱- ۰ ۹۵,۱۲۳ ۱,۰۲۵ ۳۰,۳۰۹ ۶۴,۸۱۴ ۲۳۲,۵۶۶,۴۰۵,۴۰۹
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۳,۶۱۶,۸۲۰ ۳,۵۸۸,۳۸۵ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۲۸۴ ۶۵,۸۳۹ ۲۳۶,۲۵۵,۶۷۴,۵۴۸
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۳,۶۴۹,۳۱۵ ۳,۶۲۰,۷۰۷ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۲۸۴ ۶۵,۸۳۹ ۲۳۸,۳۸۳,۷۲۳,۶۵۷
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۳,۶۹۹,۲۳۸ ۳,۶۶۸,۷۱۴ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۲۸۴ ۶۵,۸۳۹ ۲۴۱,۵۴۴,۴۳۴,۴۶۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۳,۶۹۹,۴۱۹ ۳,۶۶۸,۸۹۴ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۲۸۴ ۶۵,۸۳۹ ۲۴۱,۵۵۶,۳۲۵,۶۸۲
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۳,۶۸۰,۹۰۲ ۳,۶۴۹,۸۷۶ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۲۸۴ ۶۵,۸۳۹ ۲۴۰,۳۰۴,۱۷۰,۶۸۴
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۳,۷۷۲,۶۲۷ ۳,۷۴۰,۲۹۱ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۲۸۴ ۶۵,۸۳۹ ۲۴۶,۲۵۷,۰۳۷,۶۳۵
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۳,۷۷۲,۸۱۶ ۳,۷۴۰,۴۸۱ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۲۹,۲۸۴ ۶۵,۸۳۹ ۲۴۶,۲۶۹,۵۰۴,۹۹۳