صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۷۷
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰,۸۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۹,۱۴۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۵۱,۴۷۸,۳۳۳,۲۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۶۳۴,۵۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۶۰۲,۲۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۶۰۲,۲۲۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۰۶
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
[ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ] تصمیمات مجمع مورخ 1399/06/23 [ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ] حاضرین مجمع1399/6/23 [ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ] صورت جلسه مجمع 99/5/13
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۸,۶۳۴,۵۵۳ ۸,۶۰۲,۲۲۶ ۱- ۰ ۹۵,۱۷۹ ۰ ۵۴,۳۲۰ ۴۰,۸۵۹ ۳۵۱,۴۷۸,۳۳۳,۲۰۷
  ۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۸,۸۳۰,۹۶۴ ۸,۷۹۷,۲۹۹ ۰ ۰ ۹۵,۱۷۹ ۰ ۵۴,۳۲۰ ۴۰,۸۵۹ ۳۵۹,۴۴۸,۸۴۳,۳۸۶
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۸,۹۵۴,۵۶۶ ۸,۹۲۰,۰۴۴ ۰ ۰ ۹۵,۱۷۹ ۰ ۵۴,۳۲۰ ۴۰,۸۵۹ ۳۶۴,۴۶۴,۰۹۶,۹۷۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۸,۸۳۴,۷۴۵ ۸,۸۰۱,۰۲۹ ۰ ۰ ۹۵,۱۷۹ ۰ ۵۴,۳۲۰ ۴۰,۸۵۹ ۳۵۹,۶۰۱,۲۴۶,۲۲۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۸,۸۳۴,۹۸۰ ۸,۸۰۱,۲۶۴ ۰ ۵۶ ۹۵,۱۷۹ ۰ ۵۴,۳۲۰ ۴۰,۸۵۹ ۳۵۹,۶۱۰,۸۴۹,۸۵۰
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۸,۸۳۵,۲۱۶ ۸,۸۰۱,۴۵۳ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۲۰ ۵۴,۳۲۰ ۴۰,۸۰۳ ۳۵۹,۱۲۵,۶۸۸,۰۸۷
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۸,۶۹۹,۸۲۸ ۸,۶۶۶,۹۴۶ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۵۴,۳۰۰ ۴۰,۸۲۳ ۳۵۳,۸۱۰,۷۳۶,۸۶۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۸,۶۶۰,۳۶۹ ۸,۶۲۷,۸۱۹ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۵۴,۳۰۰ ۴۰,۸۲۳ ۳۵۲,۲۱۳,۴۶۵,۴۳۴
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۸,۸۱۳,۸۸۸ ۸,۷۸۰,۲۵۴ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۵۴,۳۰۰ ۴۰,۸۲۳ ۳۵۸,۴۳۶,۳۱۱,۷۵۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۸,۹۵۲,۹۰۸ ۸,۹۱۸,۳۴۰ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۵۴,۳۰۰ ۴۰,۸۲۳ ۳۶۴,۰۷۳,۳۷۹,۲۱۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۸,۸۹۰,۴۳۱ ۸,۸۵۶,۲۶۳ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۵۴,۳۰۰ ۴۰,۸۲۳ ۳۶۱,۵۳۹,۲۳۸,۲۷۵
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۸,۸۹۰,۶۷۲ ۸,۸۵۶,۵۰۴ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۵۴,۳۰۰ ۴۰,۸۲۳ ۳۶۱,۵۴۹,۰۷۳,۶۲۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۸,۸۹۰,۹۱۳ ۸,۸۵۶,۷۴۵ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۵۴,۳۰۰ ۴۰,۸۲۳ ۳۶۱,۵۵۸,۹۱۷,۱۸۳
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۸,۷۳۲,۹۳۷ ۸,۶۹۹,۸۷۹ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۵۴,۳۰۰ ۴۰,۸۲۳ ۳۵۵,۱۵۵,۱۵۱,۱۷۵
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۸,۵۳۰,۹۵۶ ۸,۴۹۹,۲۱۰ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۵۴,۳۰۰ ۴۰,۸۲۳ ۳۴۶,۹۶۳,۲۴۹,۷۶۱
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۸,۳۶۱,۰۷۵ ۸,۳۳۰,۴۵۶ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۵۴,۳۰۰ ۴۰,۸۲۳ ۳۴۰,۰۷۴,۱۸۹,۱۲۵
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۸,۳۲۸,۷۰۰ ۸,۲۹۸,۲۵۹ ۱- ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۵۴,۳۰۰ ۴۰,۸۲۳ ۳۳۸,۷۵۹,۸۰۷,۳۶۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۸,۱۷۳,۰۵۷ ۸,۱۴۳,۶۶۳ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۵۴,۳۰۰ ۴۰,۸۲۳ ۳۳۲,۴۴۸,۷۷۱,۴۱۳
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۸,۱۷۳,۲۵۰ ۸,۱۴۳,۸۵۶ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۵۴,۳۰۰ ۴۰,۸۲۳ ۳۳۲,۴۵۶,۶۴۲,۵۷۹
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۸,۱۷۳,۴۴۳ ۸,۱۴۴,۰۴۹ ۰ ۰ ۹۵,۱۲۳ ۰ ۵۴,۳۰۰ ۴۰,۸۲۳ ۳۳۲,۴۶۴,۵۲۱,۸۸۳