صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: گروه مالی مهر اقتصاد 110,695,217,265
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: حسین سلطانی رمضان زاده ,حامد یعقوبی فشکی ,مهدی قاضی مرادی 71,085
حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
تعداد واحدهای باقی مانده: 928,915 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,570,675
تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/06 مختلط قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,557,223
تاریخ محاسبه NAV: 1396/02/02 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,557,223
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود