افزایش سقف سرمایه گذاری به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند پیرو تصمیمات مجمع صندوق مورخ 95/05/20 سقف سرمایه گذاری سرمایه گذاران به 100.000 واحد افزایش یافت.

1395/07/06
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود